Supplerende betingelser gældende for FDM plus-medlemskab

Med følgende suppleringer gælder Forenede Danske Motorejeres (”FDM”) forretningsbetingelser for medlemskab også for FDM Plus-medlemskab.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Alene personlige medlemmer af FDM, jf. FDMs vedtægters § 3, stk. 1, som er fyldt 18 år, har mulighed for at blive FDM Plus-medlem.

1.2 For at blive FDM Plus-medlem skal man foruden medlemskab af FDM også have et aktivt abonnement på en af følgende FDM ydelser: 

  • FDM vejhjælp
  • FDM Forsikring
  • FDM tjekpakke

Du bliver automatisk opgraderet til FDM Plus-medlem den dato, hvor ovenstående betingelser er opfyldt, og man fortsætter som FDM Plus-medlem, så længe betingelserne opfyldes.

FDM Plus-medlemskab ophører automatisk og uden varsel, når ovenstående betingelser ikke længere er opfyldt, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

 

2. FDM PLUS-FORDELE

2.1 Som FDM Plus-medlem har du en række ekstra fordele inkluderet i dit FDM-medlemskab. Du har herefter også adgang til følgende fordele:

  • Reparationskontrol
  • Reparationstryghed
  • Stenslagsreparation
  • Ekstra rabat på billeje hos FDM travel A/S
  • Batteri- og lygtekontrol
  • Omsyn
  • Bremse- og dækkontrol

 

2.2 Reparationskontrol

2.2.1 Ønsker du at få foretaget en uvildig vurdering/kontrol af udført reparations- og/eller servicearbejde hos en FDM-fordelspartner, har du som FDM Plus-medlem adgang til fri reparationskontrol hos FDM Test & Bilsyn A/S (”FDM T&B”).

Reparationen/servicen skal være udført hos en FDM-fordelspartner. Du finder en oversigt over FDM-fordelspartnere på rabat.fdm.dk/til-bilen/plus-fordelsvaerksteder. Det er endvidere en forudsætning for udførelse af reparationskontrol, at du registrerer dit medlemskort hos den valgte fordelspartner i forbindelse med betalingen for det udførte arbejde. 

2.2.2 Reparationskontrol kan anvendes på alle privatbiler, hvor den privatperson, der er FDM Plus-medlem, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. FDM har ret til at bede dig om en kopi af din registreringsattest.

2.2.3 Reparationskontrol skal bestilles inden for en måned fra udført service og/eller værkstedsreparation. 

2.2.4 Reparationskontrollen er en visuel kontrol af udført reparations- og/eller servicearbejde. Grundlaget for kontrollen er værkstedsfakturaen, hvor service eller reparationsomfang skal fremgå tillige med en oversigt over forbrugte reservedele. 

Da kontrollen er en visuel kontrol, tages der forbehold for manglende konstatering af fagmæssighed af det udførte arbejde, som alene kan konstateres ved adskillelse.

2.2.5 På baggrund af reparationskontrollen udarbejder FDM T&B en kontrolrapport med eventuelle bemærkninger til det udførte arbejde.  

2.2.6 Reparationskontrol bookes hos FDM salg og medlemsservice på telefon 70 13 30 40.

Tidspunktet for indleveringen af din bil samt tidspunktet for FDM T&B's tilbagelevering af din bil vil fremgå af din ordrebekræftelse.

Leveringsstedet er det konkrete FDM-testcenter, hvortil du har bestilt din reparationskontrol.

 

2.3 Reparationstryghed 

2.3.1 Såfremt der i reparationskontrollen, jf. afsnit 2.2, anføres bemærkninger til det udførte arbejde, skal du reklamere til den pågældende FDM-fordelspartner, som har udført arbejdet. FDM-fordelspartneren skal herefter afhjælpe det konstaterede inden for rimelig tid.

2.3.2 Såfremt FDM-fordelspartneren ikke er i stand til at udbedre det konstaterede inden for rimelig tid, skaber FDM tryghed for, at du kan få afhjulpet det konstaterede på et andet FDM-fordelsværksted.

2.3.3 I tilfælde, hvor en FDM-fordelspartner ikke kan imødekomme reparationskontrollen, dækker FDM omkostninger forbundet med udbedring af det konstaterede. Udbedringen vil ske inden for rimelig tid og på et af FDM anvist værksted.

2.3.4 Det er en forudsætning for anvendelse af reparationstryghed, at du har registreret dit medlemskort hos den valgte fordelspartner i forbindelse med betaling for reparation og/eller servicearbejde.

2.3.5 Reparationstryghed kan anvendes på alle privatbiler, hvor den privatperson, der er FDM Plus-medlem, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. FDM har ret til at bede dig om en kopi af din registreringsattest.

 

2.4 Stenslagsreparation 

2.4.1 Som FDM Plus-medlem kan du få foretaget fri stenslagsreparation i samarbejde med Dansk Bilglas A/S.

2.4.2 Såfremt det ikke er muligt at reparere stenslaget, og du derfor skal have skiftet forruden, skal du selv betale for dette arbejde. Som medlem af FDM får du rabat på dette arbejde hos Dansk Bilglas A/S. 

2.4.3 Stenslagsreparation kan anvendes på alle privatbiler, hvor den privatperson, der er FDM Plus-medlem, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. FDM har ret til at bede dig om en kopi af din registreringsattest.

2.4.4 Stenslagsreparation bestilles hos FDM salg og medlemsservice på telefon 70 13 30 40. 

2.4.5 Tidspunktet for indlevering af din bil samt tidspunktet for tilbagelevering af dit køretøj aftales mellem dig og Dansk Bilglas A/S.

2.4.6 Leveringsstedet er den konkrete afdeling hos Dansk Bilglas A/S, hvortil du har bestilt din stenslagsreparation. Det er ikke muligt at få foretaget stenslagsreparation på hjemmeadressen. 

 

2.5 Omsyn

2.5.1 Hvis din bil ikke bliver godkendt til det lovpligtige syn, kan du få foretaget et omsyn hos FDM T&B.

2.5.2 Omsyn kan vælges på alle privatbiler, hvor den privatperson, der er FDM Plus-medlem, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. FDM har ret til at bede dig om en kopi af din registreringsattest.

 

2.6 Batteri- og lygtekontrol

2.6.1 Få dine lygter og dit batteri kontrolleret, og kør aftenen sikkert i møde.

2.6.2 Det får du tjekket: kontrol af lygteindstilling, kontrol af lygtefunktion, kontrol af batteriets fysiske tilstand, kontrol af batteriets ladetilstand. Kontrol af batteriet forudsætter, at batteriet kan kontrolleres, uden at der skal foretages adskillelse/afmontering af dele. 

2.6.3 Batteri- og lygtekontrol kan anvendes på alle privatbiler, hvor den privatperson, der er FDM Plus-medlem, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. FDM har ret til at bede dig om en kopi af din registreringsattest.

 

2.7 Bremse- og dækkontrol

2.7.1 Få kontrolleret din bils bremser og dæk.

2.7.2 Det får du tjekket: kontrol af din bils bremseevne i en bremseprøvestand, visuel kontrol af din bils bremser, visuel kontrol af din bils dæk for slid og lovlighed.

2.7.3 Bremse- og dækkontrol kan anvendes på alle privatbiler, hvor den privatperson, der er FDM Plus-medlem, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. FDM har ret til at bede dig om en kopi af din registreringsattest.

 

3. VILKÅRSÆNDRINGER 

3.1 FDM forbeholder sig retten til at ændre gældende betingelser, herunder ydelser omfattet af FDM Plus-medlemskab samt antal ydelser pr. år, ligesom FDM kan nedlægge FDM Plus-medlemskab. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel og pr. brev eller e-mail.

 

4. BOOKING/BRUG AF PLUS-FORDELE

4.1 Ønsker du at bruge dine Plus-fordele, skal du for så vidt angår reparationskontrol, reparationstryghed, stenslagsreparation, batteri- og lygtekontrol, omsyn og bremse- og dækkontrol kontakte FDM salg og medlemsservice på tlf. 70 13 30 40, hvor du bedes oplyse dit medlemsnummer. 

For at opnå ekstra rabat på billeje hos FDM travel A/S skal bilen bookes via FDM Plus’ hjemmeside på fdm.dk/plus eller ved at kontakte en rejsespecialist hos FDM travel på tlf. 70 11 60 11.

 

5. ÆNDRINGER AF DINE KONTAKTOPLYSNINGER 

5.1 Ved indgåelse af FDM-medlemskab blev/bliver du bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Det er vigtigt, at du giver korrekte oplysninger, idet FDM sender vigtige meddelelser mv. til den adresse og e-mailadresse, som du oplyser. 

5.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysiske adresse, skal oplyses til FDM hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte produkter og vigtige meddelelser fra FDM, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

 

6. ANSVARSFRASKRIVELSE 

6.1 FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDMs kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke og lockout. Dette gælder også, hvis forholdet medfører værdiforringelse af køretøjet eller andet indirekte tab, herunder omsætningstab.

 

7. KLAGEMULIGHEDER

7.1 Hvis du er utilfreds med FDMs håndtering af dit FDM Plus-medlemskab eller andet, skal du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40 eller via fdmmedlemsservice@fdm.dk.

7.2 Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, har du mulighed for at klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse, fdm@fdm.dk.

7.3 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du i forhold til klage over et synsresultat indgive klage til Færdselsstyrelsen (Sorsigvej 35, 6760 Ribe, www.trafikstyrelsen.dk), hvis betingelserne er opfyldt (se http://www.fstyr.dk/DA/Syn-af-Koretojer/Spoergsmaal-og-svar/Syn.aspx). 

 

8. MISLIGHOLDELSE 

FDM Plus-medlemskab er underlagt dansk rets almindelige regler. 

 

9. KONTAKTOPLYSNINGER

Forenede Danske Motorejere, FDM
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr.: 10376718

Telefon: 70 13 30 40 

E-mail: fdm@fdm.dk

 

Revideret den 10. juli 2017