Betingelser for Reparationstryghed

Såfremt der i reparationskontrollen, jf. afsnit 2.2, anføres bemærkninger til det udførte arbejde, skal du reklamere til den pågældende FDM-fordelspartner, som har udført arbejdet. FDM-fordelspartneren skal herefter afhjælpe det konstaterede inden for rimelig tid.

Såfremt FDM-fordelspartneren ikke er i stand til at udbedre det konstaterede inden for rimelig tid, skaber FDM tryghed for, at du kan få afhjulpet det konstaterede på et andet FDM-fordelsværksted.

I tilfælde, hvor en FDM-fordelspartner ikke kan imødekomme reparationskontrollen, dækker FDM omkostninger forbundet med udbedring af det konstaterede. Udbedringen vil ske inden for rimelig tid og på et af FDM anvist værksted.

Det er en forudsætning for anvendelse af reparationstryghed, at du har registreret dit medlemskort hos den valgte fordelspartner i forbindelse med betaling for reparation og/eller servicearbejde.

Reparationstryghed kan anvendes på alle privatbiler, hvor den privatperson, der er FDM Plus-medlem, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. FDM har ret til at bede dig om en kopi af din registreringsattest.

Læs også de samlede betingelser for FDM Plus-medlem på www.fdm.dk/plus/betingelser