Betingelser for Reparationskontrol

Ønsker du at få foretaget en uvildig vurdering/kontrol af udført reparations- og/eller servicearbejde hos en FDM-fordelspartner, har du som FDM Plus-medlem adgang til fri reparationskontrol hos FDM Test & Bilsyn A/S (”FDM T&B”).

Reparationen/servicen skal være udført hos en FDM-fordelspartner. Du finder en oversigt over FDM-fordelspartnere på rabat.fdm.dk/til-bilen/plus-fordelsvaerksteder. Det er endvidere en forudsætning for udførelse af reparationskontrol, at du registrerer dit medlemskort hos den valgte fordelspartner i forbindelse med betalingen for det udførte arbejde. 

Reparationskontrol kan anvendes på alle privatbiler, hvor den privatperson, der er FDM Plus-medlem, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. FDM har ret til at bede dig om en kopi af din registreringsattest.

Reparationskontrol skal bestilles inden for en måned fra udført service og/eller værkstedsreparation. 

Reparationskontrollen er en visuel kontrol af udført reparations- og/eller servicearbejde. Grundlaget for kontrollen er værkstedsfakturaen, hvor service eller reparationsomfang skal fremgå tillige med en oversigt over forbrugte reservedele. 

Da kontrollen er en visuel kontrol, tages der forbehold for manglende konstatering af fagmæssighed af det udførte arbejde, som alene kan konstateres ved adskillelse.

På baggrund af reparationskontrollen udarbejder FDM T&B en kontrolrapport med eventuelle bemærkninger til det udførte arbejde.  

Reparationskontrol bookes hos FDM salg og medlemsservice på telefon 70 13 30 40.

Tidspunktet for indleveringen af din bil samt tidspunktet for FDM T&B's tilbagelevering af din bil vil fremgå af din ordrebekræftelse.

Leveringsstedet er det konkrete FDM-testcenter, hvortil du har bestilt din reparationskontrol.

Læs også de samlede betingelser for FDM Plus-medlem på www.fdm.dk/plus/betingelser